ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

* Imię i nazwisko,

* Dane adresowe,

* Numer telefonu,

* Adres korespondencyjny e-mail,

przez Krzystofa Madalińskiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą SZABLONY ODZIEŻY KRZYSZTOF MADALIŃSKI z siedzibą ul. Łaska 92 m. 30, 95-200 Pabianice NIP: 7311786650, Regon: 101824326, dalej zwanym: Administratorem

w celu założenia Konta Użytkownika:

– w ramach prowadzonego sklepu internetowego,

– działającego na platformie internetowej, 

– działającego pod adresem internetowym modamadalinskiego.pl

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a przez Administratora o:

* prawie do wycofania niniejszej zgody w dowolym czasie a także, że prawo do wycofania zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

* przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z treścią art. 13 RODO;

* prawie do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, “prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych (art. 15, 16, 17, 18 RODO);

* prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO);

* prawie do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

* prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO);

Oświadczam, iż niniejszej zgody udzielam w sposób świadomy i dobrowolny.